Únor 2021

Návrh závěrečného účtu 2020 vč. ekonom. tabulek (424.07 kB) Přílohy: Výkaz FIN 2-12 (3.11 MB) Rozvaha (1.41 MB) Příloha k rozvaze (3.93 MB) Výkaz zisků a ztrát (886.47 kB) Tabulka-komentář k roku 2020 (229.83 kB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (1.88 MB)Zobrazit