František Štamprech

František Štamprech (18. února 1889, Nesuchyně – 22. června 1942, Luby u Klatov) byl příslušník československých legií na Rusi, prvorepublikový voják (důstojník) a odbojář, popravený nacisty za protiněmeckou činnost v roce 1942.

Život
František Štamprech se narodil 18. února 1889 v obci Nesuchyně u Rakovníka. Během první světové války musel narukovat do rakousko-uherské armády a byl odvelen na ruskou (východní) frontu. V době zajetí (7. září 1915, Tarnopol) měl v rakousko-uherské armádě hodnost vojína a sloužil u 88. pěšího pluku. Do Československých legií se přihlásil 18. července 1916 a hned následující den (19. července 1916) byl zařazen v hodnosti šikovatele do 11. střeleckého pluku. Aktivně se účastnil bojů na ruské frontě a s československými legiemi prošel celou Sibiřskou anabázi. V 11. střeleckém pluku setrval až do konce své služby v československých legiích a legie opouštěl v hodnosti podporučíka. Po návratu do Československa se rozhodl k činné službě v prvorepublikové armádě jako důstojník u 11. pěšího pluku Františka Palackého v jihočeském Písku. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a demobilizaci československé armády na jaře a v létě roku 1939 byl podplukovník Štamprech spolu s ostatními důstojníky propuštěn z aktivní služby. V rámci bývalých důstojníků písecké posádky se zapojil do činnosti domácí ilegální vojenské odbojové organizace Obrana národa. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27. května 1942) byl František Štamprech (spolu s dalšími šesti bývalými důstojníky čs. armády) zatčen dne 4. června 1942. Následně byl on a dalších šest s ním zatčených členů Obrany národa v rámci tzv. druhé heydrichiády popraven klatovským gestapem dne 22. června 1942 mezi 19. -20. hodinou na vojenské střelnici v Lubech u Klatov v lokalitě Spálený les (v roce 2018 část Klatov).

Dovětek
Německý okupační režim až do konce druhé světové války na pozůstalou rodinu (manželka a dvě dcery) aplikoval řadu represí, ale ani komunistický režim po roce 1948 nenechal rodinné příslušníky bez povšimnutí. Zdraví starší dcery Jiřiny bylo vážně poškozeno následkem věznění a týráním při výsleších.

Připomenutí
Jméno Františka Štamprecha je uvedeno na Pomníku Obětem 2. světové války (v centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem: CZE-3205-06012), který se nachází v místě bývalé vojenské střelnice v Lubech u Klatov v lokalitě Spálený les. Další pietní místo naleznete v Písku v budově městského úřadu, kde je umístěna deska ze světle šedého leštěného kamene situovaná v prostoru podesty mezipatra schodiště budovy do ul. O. Ševčíka.

 

 

 

 

 

Vyznamenání
2007 – Záslužný kříž ministra obrany České republiky in memoriam