Strategický plán obce Nesuchyně

1. Greenfields
  1.1. Příprava rozvojových ploch, dle ÚP
2. Doprava
  2.1. Úprava a údržba autobusových zastávek
3. Technické vybavení území
3.1. Výstavba čistírny odpadních vod v Nesuchyni
3.2. Pozemní komunikace
  3.2.1. Opravy a údržba komunikací a chodníků
  3.2.2. Obnova a údržba cest ve volné krajině
3.3. Veřejný rozhlas
  3.3.1. Vybudování nového rozhlasu
4. Občanská vybavenost
  4.1. Oprava a údržba staveb ve vlastnictví OÚ
5. Veřejná prostranství
  5.1. Oprava a údržba veřejných prostranství
  5.1.1. Údržba a výstavba zeleně
  5.1.2. Oprava mostů a lávek
6. Sportovní zařízení
  6.1. Výstavba sportovního areálu ( míčové hry )
  6.1.1. Vybudování přírodního koupaliště, včetně areálu letního tábořiště
7. Pamětihodnosti
  7.1. Opravy drobných pamětihodností ( pomníky )
8. Občanská společnost
  8.1. Podpora činnosti zájmových spolků a sdružení
9. Bydlení
  9.1. Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů, inženýrské sítě a komunikace