Sbor dobrovoných hasičů má v Nesuchyni dlouhou tradici. V roce 2014 oslavil již 140 let  trvání sboru. V současné době se nejmenší hasiči aktivně zapojují do soutěží, ze kterých přivezli již nejedno  vítězství.
Činnost nejmenších hasičů si můžete prohlédnout v kronice dole na stránce.

Články z regionálního deníku –
Mají unikátní historickou stříkačku
SDH Nesuchyně oslavil 140. výročí své existence

Snímek z kroniky obce Nesuchyně, kde je popsán vznik Sboru dobrovolných hasičů v roce 1874.