Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.