Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 – dopravní obslužnost