Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2023 Svazku obcí pro zajištění dopravní obslužnosti okresu Rakovník