Informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR.