Usnesení z ustavujícího zasedání obce Nesuchyně.

Starosta obce: Jiří Barsa
Místostarostka obce: Jiřina Filipová
Finanční výbor:
předseda: David Bureš, členové: p. Pillmaier, pí Šebková
Kontrolní výbor:
předseda: p.Pillmaier, členové: p. Benda, p. Nobilis
Sociální komise:
předsedkyně: pí Šebková, členové: pí. Filipová, p. Barsa