OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.