Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – stavební povolení D6