Veřejná vyhláška (Usnesení) R6 NS – křižovatka s I/27 3