Územní rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby R6