Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, návrh schodkového rozpočtu na rok 2020.