Závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za rok 2018