Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, schválený rozpočet na rok 2019.