Navigace

Obsah

Informace o obci

Dolní rybníkPrvní zmínka o obci je z r. 1316. Nesuchyně byla reprezentativní bohatou obcí v úrodné chmelařské oblasti, v rovinatém terénu.

Jak by se možná z názvu obce zdálo, má jméno něco společného se suchem, ale to je omyl. Už asi málokdo ví, že šípky se dříve nazývaly chýně a jak praví dávná pověst, právě šípky stály u zrodu názvu obce Nesuchyně. Jistý velmož (podle jedné verze hradní pán ze Džbánu, podle jiné císař Rudolf II., jedoucí s družinou na návštěvu pivovaru v Krušovicích) potkal nedaleko Krušovic ženu s nůší na zádech, která se osvěžovala u potoka. Velmož se zeptal: „Co to neseš?“ A ona osoba odpověděla: „Nesu chýně, pane.“ Velmož sesedl z koně a dal se s ženou do hovoru. Zjistil, že žena je kořenářka a dokáže svými bylinami zahnat bolest a poradit si s mnoha neduhy a šípky - tedy chýně, má na výrobu svých léčivých nápojů a mastí. Velmoži také ochotně poradila, které byliny na co užívat. To ho tak potěšilo, že oné ženě dal postavit dům u potoka a celé místo nazval Nesuchyně.

Dnes má 430 obyvatel a 164 domů. Návesní prostor je pravidelný, velmi prostorný - 500x150m. Návsí protéká potok a jsou zde dva velké rybníky. Po obvodě návsi byly zemědělské usedlosti, umístěné většinou štítem do návsi. 

Náves původně nebyla ozeleněná - osázení zeleně spadá do pozdějšího období okrašlovacích spolků. Postupně se náves zastromovovala , takže dnes celý tento původně uvolněný prostor vnímáme jako severní a jižní téměř ulicový prostor s kulovitými stromky, který nemá optické propojení. Nicméně zeleň vytváří dojem monumentálního parku, zvláště v její jižní části s rybníky.

Kostel svaté MarkétyV centrální části návsi je kostel sv. Markéty, nyní je rekonstruována střecha, s volným prostorem kolem. Hřbitov je situován mimo kostel jižně pod obcí. Více o kostelu si můžete přečíst zde: Kostel sv.Markéty.

 

Na konci obce na rozcestí silnic vedoucí na Mutějovice a Milostín je postaven pomník sv. Vavřince - patrona všech chmelařů.

pomník sv. Vavřince

Obec má vybudovaný vodovod. Je zde obchod společnosti COOP, dvě pohostinství,  mateřská škola, knihovna, sokolovna s tělocvičnou, nově vybudované víceúčelové hřiště, velmi pěkné a početné památky lidové architektury z tradičního opukového zdiva.   V roce 2015 byla provedena rekonstrukce sokolovny včetně restaurace v sokolovně.

 

V obci působí sokol, dobrovolní hasiči, myslivci, rybáři, spolek pro chov včelstev, hraje se zde okresní přebor stolního tenisu a v letních měsících se pořádá volejbalový turnaj.

Hřiště Na Drahách

   

V obci se nachází hotel "LIONS" jeho webovou prezentaci zobrazíte kliknutím na obrázek.

Hotel Lions