Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.