Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti